perjantai 28. huhtikuuta 2017

Tiimiopettajuudesta

Nyt reformin myötä opettajan työnkuvan muutoksiin sisältyy erilaisiin työyhteisöihin kuuluminen, sulautuminen. Tiimitaidot ja joustavuus tulevat arvoon arvaamattomaan, kun opettajan työnkuvaan liittynee opetus koulun lisäksi työpaikoilla.
Voi olla, että tulevaisuus vaatii meitä hyväksymään vähän yllättäviäkin ratkaisuja....

Alakohtaiset opetustiimit
Tämä tilanne vaatii toimivan ja osaavan opetustiimin. Opetustiimiin kuuluvien tulee pystyä tekemään kaikkien tiimin jäsenten töitä. Kouluttajien tulee myös tottua siihen, että tiimin koostumus vaihtelee myös oppilaitoksissa. Tiimin jäsenten roolitus tulee miettiä tarkkaan kunkin osaamis- ja vahvuusalueiden mukaan. Tiimissä tuleekin olla erilaisia osaajia, kaikkien ei tarvitse olla hyviä kaikessa. Opetustiimin pakolliset osaamisalueet voisi luokitella esimerkiksi seuraavasti:

"Markkinointipäällikkö/toimitusjohtaja"
Osaamisalueet: markkinointi, substanssiosaaminen omalta alalta, pedagoginen ymmärrys
- Tämä tiimin jäsen tuntee substanssialan laajasti ja omaa tietotaidon koulutusten myyntiin ja markkinointiin. Hänen tulee olla ulospäinsuuntautunut ja sosiaalisesti taitava. Yrittäjyys tai yritteliäisyys ovat myös tärkeitä. Pedagogiset järjestelmät ja toimintamallit täytyy hallita.

"Hallipäällikkö, tuotantopäällikkö"
Osaamisalueet: Substanssin suvereeni hallinta, pedagogiikka, työnjohtotaidot
- Tämä tiimin jäsen tuntee substanssialan laajasti ja hallitsee työnjohdon sekä opiskelijoiden ohjaamisen sekä tietää, miten alan yritystä johdetaan. Osaa tehdä tarvittavat materiaalitilaukset ja kustannuslaskentaa. Kokemusta yrittäjänä toimimisesta.

"Koordinaattori, Teamleader"
Osaamisalueet; Substanssin riittävä hallinta, pedagoginen ymmärrys, tietotekniikka ja toimisto-ohjelmat, työnjohtotaidot, tiimin hallinta
- Tämä tiimin jäsen huolehtii konttoriasioiden toteutumisesta ja pitää huolen, että kaikki opiskeluun liittyvät asiat ovat lainmukaisessa järjestyksessä. Teamleader ohjaa muita tiimin jäseniä ja koordinoi tiimin jäsenten työn suorittamista(kuka tekee minkäkin työn ja milloin, koska kutsutaan opiskelijat lähipäiville ja mihin lähipäivään.)

"Ohjaaja, työnjohtaja"
Osaamisalueet; Substanssiosaaminen omalta alalta, pedagoginen ymmärrys, työnjohtotaidot
- Tämä tiimin jäsen toimii avustavissa tehtävissä ja opettajan/kouluttajan työparina. Hän on joustava ja tulee hyvin toimeen opiskelijoiden kanssa.

Tosiasiassa tiimien jäsenten tehtävät eivät ole näin selkeästi jaoteltavissa, vaan tarvitsemme tulevaisuudessa joustavasti ajattelevia henkilöitä jotka taitavat myös ongelmanratkaisun.


Toisinaan tuntuu, että jotakin puuttuu... Varmasti moni kouluttaja kokee tällä hetkellä epävarmuutta ja jopa riittämättömyyden tunnetta, kun työn perusta muuttuu niin nopeassa tahdissa.

Työnkuva muuttuu ja sirpaloituu
Nykyinen tuntien vähentäminen johtaa vääjämättä siihen, että oppilaitokset eivät enää "omista" opettajien ammattitaitoa kuten aikaisemmin. Kykenevät ja osaavat kouluttajat luultavammin hyvin piankin alkavat "myymään" osaamistaan sille oppilaitokselle, joka siitä parhaiten maksaa. Vastaavasti ketterät oppilaitokset ymmärtävät tilanteen ja pystyvät sitä hyödyntämään. Toki osa opettajista ja oppilaitoksistakin tukeutuvat perinteisempään linjaan, mutta kun resurssit alkavat huveta, niin ratkaisuja on pakko keksiä uusiakin. Tästä lisää seuraavassa päivityksessäni.


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti