maanantai 11. tammikuuta 2016

Opettajan mediavälineistä

Maria Lassila-Merisalo esitti minulle haastavan kysymyksen: "Mitä pidät tärkeimpinä/parhaimpina konsteina siihen, että opettaja, pedagogi saa nämä työkalut haltuunsa ja opetusta palvelemaan? Miten osata olla itse kriittinen ja seuloa olennaiset työkalut?" 

Olen käyttämäni mediavälineet ja -työkalut valinnut aluksi osin sattuman, osin yrityksen ja erehdyksen kautta, viime aikoina ihan vertailevan harkinnan ja pohdinnan tuloksena. Pintakilta sai alkunsa teollisen pintakäsittelyn kakkosluokan projektin aikaisesta blogikokeilusta 2010, joten viiden vuoden aikana on osa välineistä jo ehtinyt vaihtuakin.
Osa opiskelijoista kokee videopalvelut ja -välineet parempina oppimispäiväkirjan tiedon tallentajina kuin esim. blogipäivitykset

Tärkein mietittävä asia.. ...on pedagogiikka mediavälineiden käytämisen taustalla. Opettajan ja kouluttajan tulee miettiä mihin mediavälineitä ja -ohjelmia käytetään, miten ne tukevat ja palvelevat opittavan asian ymmärtämistä. Mediavälineet ja -ohjelmat tuleekin harkita oppilaan näkökulmasta. Liian jäykkiä rajoituksia ei kannata tehdä käytettäviin palveluihin, niitä tulee miettiä tiedon siirtämisen ja tiedon saavutettavuuden näkökulmasta. Opettajan rooli on muuttunut enemmänkin tiedon haltijasta tiedon oikea-aikaisen kuratoijan rooliin. Opettajan tulee osata ja kyetä osoittamaan opiskelijoilleen medioiden valtavasta tietovirrasta oikea tieto oikeaan aikaan opiskelijan osaamisen kehittymisen kannalta.

Mediavälineiden valinta ei ole aina helppoa...

Mediavälineiden valinta Aluksi opettajan kannattaa valita mediavälineet, joita hän osaa entuudestaan käyttää tai jotka tuntuvat itselle soveltuvimmilta. Kannattaa opetella ensin yhden medialaitteen tai -ohjelmiston käyttäminen ja pohtia sen mahdollisuuksia pedagogiselta kannalta. Kun ensimmäinen askel on otettu, ei saa jäädä paistattelemaan yhden mediavälineen käytön helppoudessa, vaan pitää pohtia seuraavan medialaitteen tai -ohjelman pedagogista käyttöä. 

Itse olen valinnut välineeni helpon omaksuttavuuden ja käytettävyyden mukaan: 

  • Blogger-blogi oppimispäiväkirjaksi opiskelijoille(suomenkielinen ohjeistus, melko monella on android-käyttöliittymä puhelimessa, jolloin heillä on myös g-mail tilitkin, joilla pääsee suoraan kirjautumaan Bloggeriinkin. Opiskelija "omistaa" tällöin bloginsa ja säilyttää sen hallinnan, vaikka opiskelu päättyykin, toisin kuin suljetut ympäristöt, mm. Moodle, joka on oppilaitoksen omistuksessa/hallinnassa)
  • Weebly-materiaalipankki pilvipalveluna, helppokäyttöinen aineiston julkaisuun valittu mediaohjelma, joka tekee samalla kertaa sekä PC:llä että mobiililaitteilla toimivat sivut. En kirjoita enää erikseen oppimateriaalejani tekstinkäsittelyohjelmin. Teen kaikki materiaalini suoraan pilvipalvelujen omilla tekstinkäsittelyvälineillä valmiiksi julkaistavassa muodossa.
  • Prezi, esitysgrafiikkaa pilvipalveluna
  • Laite, BYOD, opiskelijan omat mobiililaitteet tai PC:t. Pyrin siihen, että kaikki opetusmateriaalini ovat saavutettavissa kaikilla välineillä.

Kriittisyys mediavälineitä kohtaan Taas palataan ajatukseen siitä, mitä lisäarvoa digitaalinen väline/palvelu tuovat opetukseen? Ei kannata ottaa kevyesti käyttöön välineitä, jos ei ole ensin miettinyt ko. palvelun/välineen ominaisuuksia ja verrannut niitä omiin menetelmiin. Tämä on vaikea paikka monelle pedagogille, sillä on erittäin helppoa perustella itselleen, miksi oma, vanha, hyväksi havaittu malli pitäisi jättää käyttöön. Kannattaa tutustua opiskelijoiden maailmaan ja kysyä heiltäkin, mitä palveluita/välineitä he käyttävät. Peruslähtökohtana on elinikäisen oppimaan oppimisen pohdinta. Voinko minä pedagogina jättää huomioimatta uudet tiedonvälityksen välineet? Jos voin, miksi? Kannattaa muistaa, että digitaalisuus ei sulje pois aikaisempia menetelmiä, vaan tarjoaa uusia työkaluja opettajan pedagogiikan työkalupakkiin.

Tiimityön opettelu, vertaisosaaminen, oman työn reflektointi, oman oppimispäiväkirjan päivittäminen sekä digitaalisen tiedon siirtäminen saavutettavaksi, kaikkia näitä oppimaan oppimisen tapoja harjoitellaan tämän kuvan toiminnassa. Myös substanssiosaaminen paranee, kun samaa asiakokonaisuutta ajatellaan monien eri katalyyttien välityksellä.

Opettajan oma osaaminen On erittäin haastavaa pysyä nykyisen kaltaisessa tietovirrassa ajan tasalla. Opettajan mediavälineiden hallinta vaatiikin omistautumista asialle sekä kiinnostusta kehittää myös omia taitojaan. Usein joutuu menemään oman mukavuusalueensa ulkopuolelle pysyäkseen kehityksessä mukana. Opettajan ehkä tärkeimpiä tehtäviä on elinikäisen oppimisen avaintaitojen avaaminen opiskelijoille. Niistä itse pidän tärkeimpänä oppimaan oppimisen opettamista. Seuraavaksi tärkein on ymmärrys oman digitaalisen jalanjäljen merkityksestä, jonka yhteydessä tulisi opettaa myös avoimessa, digitaalisessa ympäristössä toteutuva toimiminen.(Netiketti) Vasta näiden jälkeen tulee substanssin opettaminen. Hyvin harvat ykyisistä opiskelijoistamme viettävät koko työuransa samalla alalla, joten uuden tiedon omaksuminen ja sen etsiminen sekä soveltamisen menetelmät tulevat entistä tärkeämmiksi osata ja hallita.


Linkit: 

Pintakillan sivusto: